GENELGE

                  ŞUBE BAŞKANLIGINA  

 

       Vakfımızın 2008-2012 dönemi iş ve işlemlerinin teftişi yapılmış olup, faaliyetlerimizin mevzuat hükümlerine uygun yürütülmesi, ileriki yıllarda sıkıntı yaşanmaması, Vakfımız ve birimlerimizin, vakfımız gayesi ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarında birliktelik sağlanması ve teftiş Raporunda belirlenen tenkit konusu hususların tamamlanması açısından;

      1-Denetimde tenkit edilen hususların en kısa zamanda yerine getirilmesi ve bu hususta genel merkeze mutlaka bilgi verilmesi,

      2-Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yapılan harcamalar ile genel giderleri, gelir-gider tablosunda birbirinden ayırarak ayrı ayrı gösterilmesi,

      3-Yönetmeligin 16 maddesi uyarınca, Şubelerin vakıf merkezi ile aynı defterleri tutmaları zorunlu olduğundan ayrıca muhasebe konusunda yeknesaklığın sağlanması için Bilanço esasına göre defter tutulması,

      4-Yeni vakıflar Birim Yönetmeliği’nin 18 ve 22 maddeleri gereği Şubelerimizin yıl içinde gelir ve giderlerini, yeni yıla devredecek makbuz durumlarını ve mevcut paralarını gösteren yılsonu hesap durumlarını her yıl vakıf genel merkezimize göndermeleri,

      5- Halen eski tip bağış ve aidat makbuzu ile gider pusulası bulunanların, eski tip makbuzları oluşturulacak bir komisyon marifetiyle ve bir tutanakla derhal imha etmeleri,

      6-Yeni tip makbuz kullanılması zorunlu olduğundan, elinde yeterli makbuz bulunmayanların yeni tip makbuzları mutlaka genel Merkezimizden yazılı olarak talep etmeleri,

      7-Vakıf tarafından teslim edilen makbuzların muhafazası konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, makbuz kayıt defterlerinin tutulmasında titiz davranılması, makbuzların akıbeti ile ilgili olumsuz bir durumun meydana gelmesi halinde düzenlenecek tutanakla birlikte derhal Vakıf Genel merkezimize bildirilmesi,

      8. Kıymetli evrakların son işlem tarihinden itibaren yasal süre boyunca muhafaza edilmesi,

      9-Teftiş ve Denetim dönemleri dikkate alınarak muhasebe kaydı ve belgelerinin mevzuata uygun ve eksiksiz olarak hazırlanması,

      10-Şubelerimizin V.U.K. uyarınca yasal defterlerini zamanında tasdik ettirmeleri, bir sonraki yılda devam edecek defterler için ara tasdiki yaptırmaları, izleyen yılda da kapanış kaydı yaptırmaları zorunlu olduğundan, bu hususlarda yeni bir uyarıya mahal bırakmadan gereğinin mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapılması,

     11-Yönetim değişikliklerinde mutlaka devir- teslim işleminin yapılması,

     12- Üye ile bağın güçlendirilmesi için 2016 yılı için belirlenen 10.TL aylık aidatın üyelerimizden alınması, bu hususta yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin, Vakıf senedi hükümleri gereği üyeliklerinin sonlandırılmasının zorunlu olduğu hususunda bilgilendirilmeleri, üye kayıtlarının her yılsonu güncellenmesi ve yeni listenin Genel merkeze bildirilmesi,

      13-Şube ve Temsilciliklerimizin giderlere katılım payı hususunda üzerlerine düşen yükümlülükleri mutlaka yerine getirmeleri, Vakfımızın hayatını ikamesinde çok önemli olan bu konunun “merkezi yardım kayıt takip sistemi” ile takibinin Genel Merkezimizce yapılacağının bilinmesi,

      14-Yıllık faaliyet programının her yılbaşı Genel merkezin onayına sunulması, Program oluşturulurken yöreye ait değerlerinde dikkate alınması, ayrıca yıl içinde ortaya çıkan ve yapılmasında fayda görülen faaliyetlerde ise mutlaka Genel Merkezin bilgilendirilmesi ve izin alındıktan sonra gerçekleştirilmesi,

       15-Şube bünyesinde İktisadi İşletme var ise faaliyetlerinin gözden geçirilerek kar eder duruma getirilmesi, aksi halde tasfiye edileceğinin bilinmesi,

       16-Yönetim ve denetim birimlerinin mevzuat hükümlerine uygun oluşturulması(9.Asil-9.yedek,3.asil-3.yedek) ile toplantı ve karar yeter sayısı(en az yarıdan bir fazlası ile toplanılması ve toplantıya katılanların en az bir fazlası ile kararın alınması, eşitliği halinde başkanın oyunun dikkate alınması) gerekmekte olup, mevzuat hükümlerinin doğru olarak uygulanması ve bu konularda gerekli titizliğin gösterilmesi,

       17- Daha önceki genelgelerimizde belirtilen konular hakkında gereğinin yerine getirilmesinin gözden kaçırılmaması ile bundan sonraki iş ve işlemlerimizde daha titiz olunması hususunda;

Önemle rica ederim.                                        

                                                                                                                      İbrahim VATANSEVER

                                                                                                                           Genel Başkan

Toplam 3609 defa okunmu?tur.
Eklenme Tarihi : 28.12.2015 14:01:35
Payla? | |
MEHMET BULDU,  İSTANBUL,  19.7.1979
TAHSİN ESMER,   İSTANBUL,  19.7.1979
NİHAT HÜRLAN (GÜRCAN),  İSTANBUL,  19.7.1980
NURZAT KOYUNOĞLU,  MALATYA,  19.7.1980

Sizleri minnet ve sükran duygularımızla yadediyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. (Amin);
Ruhları için FATIHA
TÜRKAV GENEL MERKEZI        
Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yapılmış bir tehdittir. Charles de Montesquleu
» Aktif Ziyaretçi 1
» Bugün Gelen 3224
» Toplam Ziyaretçi 9173096
SAYIN ZİYARETÇİMİZ
» Bu sitemizi ziyaretiniz
Paylaş | |
Eti Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 54/4 - Çankaya / ANKARA Telefon ve Belgegecer :( 0312 ) 433 80 70 TÜRKAV Web Sitesi

Copyright © 2016 By Nogay  
Tüm Hakkı Saklıdır.