ŞUBELERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİN DİKKATİNE

 

Bir Şubede Bulunması Gereken Organlar ve yapması gereken zorunlu işler.
1-İstişare Kurul: İstişare Kurulu, şubenin bulunduğu mahaldeki Vakıf üyelerinden müteşekkil olup, şubenin en yetkili karar organıdır.
2-Yönetim Kurulu: 3 yıllığına seçilen 9 Asil ve 9 Yedek üyeden oluşur. Şubeler Çalışma Yönetmeliği Madde.11
3-Denetim Kurulu: Yönetim Kurulunun faaliyetlerini denetleyen bir denetim organı olup, İstişare Kurulunca kendi üyeleri arasından 3 yıllığına seçilen 3 asil 3 yedek üyeden müteşekkildir. Şubeler Çalışma Yönetmeliği Madde.24
— Madde 20 - İstişare Kurulu yapıldıktan sonra Yönetim Kurulu asil üyeleri, bir hafta içinde toplanarak kendi aralarında 1(bir) Başkan, 3 (üç) Başkan Yardımcısı, 1(bir) Sekreter, 1 (bir) Muhasip ve 3 (üç) üye seçmek suretiyle iş bölümü yapar.
— Madde 21 - Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanarak, gündemindeki konuları görüşür. Üst üste üç defa mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan, Kanunun 9 maddesinde yazılı suçları işleyen ve Vakıf amacına karşı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliği düşer.
Toplantı için çoğunluk gereklidir. Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Kararların alınmasında, lehte ve aleyhte oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Gündem ve kararlar, Karar Defterine yazılarak toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.
Madde 44 - Şubeler aşağıda belirtilen defterleri tutmakla yükümlüdürler.
a. Karar Defteri
b. Gelen Evrak Kayıt Defteri 
c. Giden Evrak Kayıt Defteri
d. Üye Kayıt Defteri
e. Demirbaş Kayıt Defteri
f. Yevmiye Defteri
g. Envanter Defteri
h. Defter-ı Kebir (Büyük Defter) 
i. Bağış Makbuz ve Kıymetli Evrak Kayıt Defteri 
(Yukarda belirtilen Defterlerden f ve g ‘ deki defterler her yıl noter tarafından kapatılarak onaylanacaktır.)

ŞUBENİN Gelirleri üye aidatları Bağışlar vb gibi gelirle. Şubenin organlarını oluşturan Yönetim Kurulu Asil 9 Yedek 9 ve Denetim Kurulu Asil 3, yedek 3 olmak üzere 24 üyeden oluşur. Bu yönetim kurulu üyeleri üye aidatlarını düzenli olarak ödemek zorundadır. (En Az 24 x 10 = 240,00 TL Geliri olacak) Üç ay üye aidatını ödemeyen yönetim kurulu ve üyelerin üyelikleri bir daha yenilenmemek üzere düşer.(Vakıf senedi Madde 6 fıkra f de açıkça belirlenmiştir.)
Madde 46 - Aidat ve bağış tahsilâtlarında, Vakıf Merkezinden temin edilecek Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait makbuzlar kullanılır. 
Makbuzlar, Vakıf Merkezinden kurye ile temin edilir. Bunlar, şubece tutulan Bağış Makbuz Kayıt Defterine kaydedilerek şube muhasibi veya şube Yönetim Kurulunun yetkili kılacağı Üyelere zimmetlenir ve sadece bu kişilerce kullanılabilir.
Madde 47- İptal edilen makbuzlar, üzerine iptal sebebine ilişkin meşruhat dercedilmek, şube muhasibi veya yetkili kişinin parafı ve tarih atılmak suretiyle iptal durumu teyit edilir.
Madde 48 - Biten makbuzlar ile harcama belgeleri ve tutulması gereken yasal defterler en az 10 (on) yıl muhafaza edilir.
Ayrıca her şube TÜRKAV Levhasını asacak bir yer bulup, ikamet adresi gösterecektir. Yukarıdaki kıstasları yerine getirmeyen ve yeri olmayan şubelerimizin durumları, Genel Merkezimizce yeniden gözden geçirilerek gereği yapılacaktır.

                                                 İbrahim VATANSEVER
                                                          TüRKAV


                                                     GENEL BAŞKANI

Toplam 3083 defa okunmu?tur.
Eklenme Tarihi : 1.4.2015 14:40:36
Payla? | |
MEHMET BULDU,  İSTANBUL,  19.7.1979
TAHSİN ESMER,   İSTANBUL,  19.7.1979
NİHAT HÜRLAN (GÜRCAN),  İSTANBUL,  19.7.1980
NURZAT KOYUNOĞLU,  MALATYA,  19.7.1980

Sizleri minnet ve sükran duygularımızla yadediyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. (Amin);
Ruhları için FATIHA
TÜRKAV GENEL MERKEZI        
Attığınız tokata karşılık vermeyen kişiden sakının, o hem sizi bağışlamaz, hem dekendinizi bağışlamanızaimkan bırakmaz. Bernard Shaw
» Aktif Ziyaretçi 1
» Bugün Gelen 3219
» Toplam Ziyaretçi 9173091
SAYIN ZİYARETÇİMİZ
» Bu sitemizi ziyaretiniz
Paylaş | |
Eti Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 54/4 - Çankaya / ANKARA Telefon ve Belgegecer :( 0312 ) 433 80 70 TÜRKAV Web Sitesi

Copyright © 2016 By Nogay  
Tüm Hakkı Saklıdır.